Prøverommet er en landsdekkende læringsarena og kompetansehevingsplattform for kostyme- og maskfaget, med kurs, seminarer, hospiteringsordninger, nettverksbygging, erfaringsutveksling og samarbeid som sentrale oppgaver.
Prøverommet koordineres av Den Norske Opera & Ballett.

Formål

  • Bidra med kurstilbud i kostyme- og maskfagene i Norge for ansatte og lærlinger.
  • Utvikle nødvendig pedagogisk kompetanse for veiledere og instruktører ved teatrene.
  • Skape møtesteder for faglig utvikling.
  • Nettverksarena mellom Den Norske Opera & Ballett og teatrene.
  • Bidra til at fagkompetansen utvikles sentralt og regionalt.

 

 

Prøverommets målgrupper

  • Ansatte og lærlinger i kostyme- og maskfagene.

 

Styringsgruppen

  • Styringsgruppen representerer ulike teatre i Norge
  • 9 styremedlemmer der koordinator for styringsgruppen representeres fra Den Norske Opera & Ballett.
  • Styringsgruppen møtes 4-6 ganger pr. år, vekselvis på representantenes arbeidssteder.
  • Styringsgruppens representanter velges for en fireårsperiode.

Den Norske Opera & Ballett

Per Ragnar Karlsen - Koordinator
per.ragnar.karlsen@operaen.no
+47 47915424

 

Det Norske Teatret

Tove Svartsund
tove.svartsund@detnorsketeatret.no
+47 40869705

 

Den Norske Opera & Ballett

Lisbeth Lunke Berg
lisbeth.lunke.berg@operaen.no
+47 45003386

 

Nationaltheatret

Eva Sharp
eva.sharp@nationaltheatret.no
+47 48295699

 

Den Nationale Scene

Silje Teland Pedersen
silje.teland.pedersen@dns.no
+47 98675906

 

 

 

 

 

Rogaland Teater

Kari Helene Gryte
kari.helene@rogaland-teater.no
+47 99565318

 

Kilden Teater og Konserthus

Berit Lågeide Griffin
berit.lageide.griffin@kilden.com
+47 47634914

 

Trøndelag Teater

Trine Bjørhusdal
trine.bjorhusdal@trondelag-teater.no
+ 47 90751979

 

Hålogaland Teater

Elbjørg Hansen
elbjorg@ht.tr.no
+47 91858694