Om oss

Prøverommet er en landsdekkende læringsarena og kompetansehevingsplattform for kostyme- og maskfaget, med kurs, seminarer, hospiteringsordninger, nettverksbygging, erfaringsutveksling og samarbeid som sentrale oppgaver. Prøverommet koordineres av Den Norske Opera & Ballett.

Formål:

 • Bidra til å dekke behovet for etter- og videreutdanning innenfor kostyme- og maskfagene i Norge
 • Bidra til å dekke behovet for opplæring av nytilsatte innenfor kostyme- og maskfagene i Norge
 • Utvikle nødvendig pedagogisk kompetanse for veiledere og instruktører ved teatrene
 • Skape faste møtesteder hvor videreutvikling kan diskuteres, samt bidra til å opprette et nettverk mellom Den Norske Opera & Ballett og teatrene og mellom kollegaer innen fagene
 • Bidra til at fagkompetansen utvikles og blir værende i distriktene
 • Prøve ut alternative læringsmetoder for læring på arbeidsplassen.

 

Prøverommets målgrupper:

 • Ansatte med behov for etter- og videreutdanning i ulike deler av kostyme- og maskfagene
 • Nytilsatte som trenger opplæringstilbud på områder hvor de mangler formålskompetanse og nødvendig opplæring/praksis
 • Administrasjon og ledelse som bidrar med å gjennomføre læringsaktiviteter ut fra kostyme- og maskfaglige behov ved teatrene.

 

Styringsgruppen:

 • Styringsgruppen er satt sammen av medlemmer for hele landet
 • Ni representanter for kostyme- og maskfagene fra ulike teatre over hele landet
 • Koordinator for styringsgruppen, Den Norske Opera&Ballett.  Styringsgruppen møtes 4—6 ganger pr. år, vekselvis på representantenes arbeidssteder, avhengig av felles aktivitet. Styringsgruppens representanter velges for en fireårsperiode.

Den Norske Opera & Ballett

Per Ragnar Karlsen - Koordinator

per.ragnar.karlsen@operaen.no

+47 47915424

 

Det Norske Teatret

Anette Hellenes

anetteh@detnorsketeatret.no

+47 90587651

 

Den Norske Opera & Ballett

Lisbeth Lunke Berg

lisbeth.lunke.berg@operaen.no

+47 45003386

 

Nationaltheatret

Eva Sharp

eva.sharp@nationaltheatret.no

+47 48295699

 

Den Nationale Scene

Silje Teland Pedersen

silje.teland.pedersen@dns.no

+47 98675906

 

 

 

 

 

Rogaland Teater

Kari Helen Gryte

kari.helene@hotmail.com

+47 99565318

 

Kilden Teater og Konserthus

Berit Lågeide Griffin

berit.lageide.griffin@kilden.com

+47 47634914

 

Trøndelag Teater

Trine Bjørhusdal

trine.bjorhusdal@trondelag-teater.no

+ 47 90751979

 

Hålogaland Teater

Elbjørg Hansen

elbjorg@ht.tr.no

+47 91858694